Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.