Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 8 d’abril de 2013

Feixuc


Balbontín

L’agonia de viure m’ensenya una vida
angoixant que rebel·la uns senders
lacunosus on la pròpia existència
és una foscor de realitat no qüestionada
pels petits insectes que hi habiten.