Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 5 de maig de 2016

Mis "Badoca"Fascinada per les gotes de pluja aparegudes
del no res, vaig llençar-m’hi de ple. Quina sorpresa
tan ingrata, quan vaig adonar–me que no eren gotes
d’aigua sinó plugim de cloaca pels camps. Il·lustració Akiko Takakura