Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

divendres, 29 d’abril de 2016

Perícia
Les situacions quotidianes
ens roben espontaneïtat.
Les repeticions, tan sols són
la corda tensa on l’equilibri
s’empara per a no caure.
Convertir les rutines diàries
en moments diferents no és
a l’abast de qui vol, sinó
de qui pot. Tota espurna
que allibera a un hàbit és
una creuada guanyada.Pintor Kurasov