Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 27 de febrer de 2016

Sense EMBUTS
Embogiria de follia si tots i cada un del animals “irracionals”
poguessin volar, i així, literalment, fugissin de l’espècie humana.
I donaria la vida perquè totes les armes es convertissin en rosals.


Pintura de Toni Conejo