Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

diumenge, 27 d’abril de 2014

Quatre tan sols

 Juan Manuel Casanueva Piñero
Quatre gotes m’han visitat
al balcó. Una m’ha dit:
—Molt bona nit!
L’altre ha afegit:
—Refresquem la terra per
alimentar-vos a tots!
La tercera ha manifestat:
—Tranquil·la! Demà sortirà el sol.
I l’última, m’ha renyat:
—Fes el fotut favor d’anar a dormir
que ja és molt tard!
Quatre gotes m’han visitat
al balcó. Quatre tan sols!