Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 22 de març de 2014

Alateig de papallonaCom pot caure un mur que creus
ferm i molt ben aposentat?
Vendavals, tsunamis i terratrèmols
ha resistit. Però, aleshores, arriba
una pedreta suau i delicada
que tan sols de fregar-lo un xic,
aquest s’esmicola escampant tot
el que conté. Després acceptes
que la muralla estava formada
de tota la “merda” acumulada
durant el procés de construcció.