Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

divendres, 10 de gener de 2014

RebomboriSonia Kock

El trànsit dels pensaments, circula
per autovies farcides d’idees, actes,
propòsits... Quan un d’ells es desvia
cap a una àrea de servei es converteix
en un seguit de paraules per arribar
a una finalitat, o no. La resta, però,
segueix vagant per les innumerables
vies per acabar morint al no ser usats
tot i que alguns ressusciten sense 
haver estat creients ni fervents.