Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 7 de novembre de 2013

AbsurdHi havia una vegada un pop amb set tentacles, el vuitè no li va néixer mai. Ell en volia vuit com els seus companys i va tenir la gran idea de fer-se’l amb el que trobés pel fons marí.

Ara, hi havia un pop amb vuit tentacles, set naturals i un de biònic. El va crear amb llaunes de beguda, filferros, tapes metàl·liques i un mòbil de color rosa que va trobar pel fons marí.
Jason

Una vegada va haver-hi un pop que tenia un tentacle biònic, però va durar poc temps. L’òxid del material usat pel nou tentacle se li va filtrar a dins el cos causant-li la mort en el fons marí.

Hi ha una història d’un pop amb vuit tentacles, set de natural i un de biònic. El seu afany per ser com els altres el va portar a fer-se un tentacle més de forma antinatural. El preu que va pagar per voler ser com els altres va ser la mort, i el que va aconseguir va ser morir-me igual que tots però no va gaudir de la seva vida podent ser diferent a la resta.