Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimarts, 25 de juny de 2013

Detall de precisióLa puntualitat és un concepte
que abasta un temps concret.
N’hi ha, qui se la passa pel forro,
però també hi ha el que no falla mai.
Tant uns com els altres resten condicionats
per unes broques. Uns acaben anant
amb presses, d’altres amb mesurada calma.
Però fa no fa, les dues parts són víctimes
d’aquesta etapa temporal fixada;
una, perquè acaba corrents, i l’altra,
perquè el temps d’espera se li fa etern.