Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 29 de juny de 2013

? - ! 
Dos mons addictes? Dos mons oposats!
El ganxo de la pregunta és curiosa i directe.
El clau de la admiració és radical i sorprenent.
Interrogant provoquem a la ment
un univers de múltiples respostes.
Afirmant determinem a l’intel·lecte
un món d’un sol veredicte.
El signe en forma de ganxo ens atrapa.
El signe en forma de clau ens ubica.
Vivim diàriament amb ells i segons
el que usem a cada moment ens
determina el nostre saber o
la nostra consolidació.
Dedicat a Joan Vera