Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 25 d’octubre de 2012

Contundent


Que no em despertin il·lusions,
sinó fets reals amb pas segur.

Que no em saturin de fal·làcies,
sinó d’idees amb bon criteri.

Que no em senyalin amb el dit,
sinó amb ull crític i saviesa.

Que no em donin la bella lluna,
sinó el conjunt de l’univers.