Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 22 d’octubre de 2012

Qui ho va dir?


Tot era blau! Però,
els animals marins
ho apreciaven gris,
els animals terrestres
ho albiraven negre,
i l’impertinent raça humana
absolutament marró.
Aleshores, què o qui
digué que tot era blau?