Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 23 d’agost de 2012

JUDES-EVA


Ni Judes era un traïdor,
ni Jesús un innocent.
Per què? Perquè eren manats.
Un, a canvi de diners,
l’altre imposant pensaments.
On radica la frontera?
Ni Judes va aconseguir
comprar res amb monedes
ni Jesús va fer que tots
professessin la fe de Déu.
Perquè? Per què es dirigien
a la cruel espècie humana.
La que sent i fa segons
les seves necessitats.
Ens van crear amb prohibicions,
o sigui, amb limitats lleis.
Eva cercava curiosa,
Adan no tenia criteri.
On radiquen els confins?
Ni Judes ni tampoc Eva
van ésser mai uns traïdors.
Com tampoc Jesús i Adan
van ser mai uns innocents.