Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 28 de gener de 2017

Qui sap...?
Qui sap ningú de la vida de l’altre?
Res més del que un vol comunicar.
Qui sap ningú de les necessitats de l’altre?
Res més del que un demana.
No comunicar ni demanar, engreixa
el mal caràcter i acaba vomitant paraules
que van directe a la jugular ; un acaba
dessagnat  i l’altre desterrat per sempre.