Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 30 de gener de 2017

No tothom la té...
Mostrar-se tal qual és un,
no agrada a l’altre. Es podria
dir que és normal, però no hauria
d’ésser així. Per acceptar la personalitat
de l’altre es necessita d’un mínim
d’intel·ligència que no tothom té.