Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

divendres, 18 de març de 2016

Exepcionals
Demostrar el que no es veu,
observar el que no hi ha,
tocar el que no és palpable,
tan sols són fites a l’abast
de molt pocs, i aquests, a més,
són titllats, amb sorna, d’il·luminats.
Il·lustració Maria Paece