Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

diumenge, 21 de juny de 2015

Converses fructíferes—Mare! Per què els núvols ploren?
—Perquè tot el que té vida en aquest planeta pugui alimentar-se fill!
—I el sol també plora?
—I tant que sí! Plora rajos...
—I la lluna?
—Ella plora centelleigs ...
—Caram mare! Tot plora!
—No tot! Nosaltres no plorem!
—I per què no mare?
—Perquè nosaltres som brisa, aire, vent i com a tal no podem plorar, però portem els plors arreu.
—Saps mare, quan torni a néixer, demanaré poder ser llàgrimes d’animals!
—I això fill?!
—Perquè així podré fer-los-hi companyia quan els seus plors no siguin escoltats per aquesta raça que en diuen humana.