Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimecres, 20 de maig de 2015

Bagul....Ai no! Urna!

Alfonso Zapico
Sondejar l’infinit no és comesa fàcil,
i no parlo de l’infinit de l’univers sinó
de l’infinit imaginari. Com tampoc
ho és entendre certs vots, i no parlo
de vots eclesiàstics sinó de vots “urnaris”.