Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

diumenge, 9 de març de 2014

Ho pagarem!


Viviana Archundia

Un home estava assegut
sobre un tronc. A vegades
també s’asseia en un altre
tronc que no estava gaire
lluny del primer. No podia
caminar més de tres passes
perquè l’espai  era reduït.
Mirava a través d’uns barrots
prims i menjava grana seca
que li posaven en una menjadora,
l’aigua a vegades ni li canviaven
i es tornava de color verdosa.
Era la mascota que tenien les aus
a les seves llars. Tot això va passar
quan el món va donar un tomb
i les vides van canviar d’estatus.