Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 13 de gener de 2014

Amb qui parles?


JERÓNIMO BÓRMIDA

Mai no sabem qui ens escolta,
per la qual cosa es important
esmerçar-se amb la descripció
i el vocabulari emprat. Un munt
de vegades l’oient que tenim
a davant no és precisament
un “escolta actiu”, però això
no ens ha de desmoralitzar
perquè ben segur que a prop
nostre, sigui al costat o bé
al darrera , hi ha un espectador
que segueix l’explicació amb
interès. El problema és greu
quan tan sols hi ha un "present”
perquè aleshores el vent se’n
pot endur la teva necessitat
de ser comprés o tan sols
escoltat. No escolta qui pot
sinó tan sols qui en sap.