Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimecres, 15 de gener de 2014

A callar!... No vull! 
Una ventada maliciosa
volia la mort silenciosa
d’una bonica mossa.
La noia és deia Llibertat!
El vendaval Prohibició!
El causant Govern!
El poble Espa”ñ”a!