Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

diumenge, 22 de setembre de 2013

Discerniment


Orlando Arias

Volem passes segures, però el terra tremola
sota els peus que avancen cap a una integritat
innata que s’ha perdut. La comunicació varia
segons la boca que parla, l’oïda que escolta
i la vista que mira. Res és el que sembla.
La realitat tan sols habita dintre de cadascú.