Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

diumenge, 21 de juliol de 2013

Vull perquè Bull


Gil Lozano, Ma José

Autodeterminació!
Et vull, perquè
em bull la sang
quan t’escolto la veu.
Autogestió!
Et vull, perquè
massa bull el meu país.
Independència!
Et vull, perquè
em bull la sang
quan els escolto parlar.
Sangoneres!
Fora us vull, perquè
tot plegat bull
un gra massa.