Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 15 de juny de 2013

Ave SangriaDamian Klaczkiewicz
Déu vos salvi, Sangria,
plena en sou de fruita; l’alcohol és amb vos,
beneïda sou vos entre tots els que us degusten;
i beneït és el vostre sant esperit, senyora.
Santa Sangria, mare meva, no cal que patiu
per nosaltres pecadors, ni ara, ni en l’hora del trago.
Amén!