Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 18 d’abril de 2013

Silent 
No hi ha remor que ratlli
moments pensatius.
El so que m’arriba és
l’aleteig  d’airoses ales
movent-se en plena
harmonia. No entenc
aquesta subtil pau
quan la meva ment
em ben amartella.
Serà que l’escolto sordament?
És gratificant ignorar-la
quan l’únic que vull
és fondrem i fer l’amor
travessant el vent.