Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimarts, 5 de març de 2013

Orgasme Físic


L’orgasme és l’exaltació extrema en el que arriben els òrgans sexuals dels cossos vius. Les vies per arribar-hi poden ésser vàries. Una d’elles és a través de la masturbació, que és el camí manipulat per un mateix per aconseguir l’al·ludit. Un altre, és a traves de l’acte de fer l’amor, que no és més que l’acompanyament en el camí utilitzant el cos de l’amant per a la fricció, arribant així a l’esmentat. L’últim i no gaire diferent és l’acte de fer sexe que és també un camí acompanyat però aquest seguint rutes diferents en el contacte per arribar al susdit.

Resumint, sempre s’està sol davant l’orgasme, a vegades el compartim, això sí per utilització en benefici propi.