Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimecres, 10 d’octubre de 2012

FANTASMA


Els coneixements no adquirits i traspassats,
és la supremacia d’un ego fantasmal
que vol ocupar un lloc extraordinari dins
una societat plena de fenòmens buits.