Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

divendres, 6 d’abril de 2012

LA VERITAT


Caminava per trobar
la font de la veritat
més enllà  de l’horitzó.
Necessitava esbrinar,
i envestia prou animat
qualsevol repte  censor,
poden així desxifrar
encoratjat i alenat
l’única asseveració.
El desafiament va actuar,
i el recel  em va quedar antiquat
quan de cop en vaig percebre
un descomunal miratge
on la franquesa impugnava
l’enfilall de grans fal·làcies.
En un moment, un esfinx
amb dos caps va germinar,
i cità amb serenitat:
La certesa no existeix,
més  la falsedat tampoc,
La unitat és il·lusió
i tu l’autenticitat”