Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 19 de gener de 2012

Què vull dir!


Difícil és la comunicació verbal.
I si a més, aquesta va acompanyada
de breus gestes i expressions discordants
amb els mots pronunciats, es poden treure
fàcilment conclusions falses i errònies
per oposició entre el parlat i el gesticulat.
Els termes, afloren entretant hi hagi algú
interessat i atret per escoltar el que es diu.
Però, també es dissipen, si aquests
no sorgeixen vertaders des del pou
intransferible de l’experiència.
La base de l’estructura profunda
hauria de ser el cim de l’estructura superficial ,
sabent que ens clissen pel que revelem
encara que siguem el que pensem.