Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 23 de febrer de 2017

Farta i cansada dels ineptes!

El món està obsolet. Els sous haurien de seguir paràmetres diferents. El treball d’una persona hauria de ser mesurat per l’interès, la disposició i el saber del treballador. Hi ha personal que cobra per la feina mal feta i això repercuteix a tot l’entorn. Ho reitero! Les feines haurien de ser pagades per la professionalitat de la persona, indistintament del títol que hagin obtingut. Estudiant s’agafen coneixements, però aquests no són útils sinó s’apliquen correctament.