Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 30 de juny de 2016

Mantra català


mmmmmmmmmmm...marxarem
aaaaaaaaaaaaaaaaaa...aviat
sssssssssssssssssssss...som
aaaaaaaaaaaaaaaaaa...així

sssssssssssssssssssss...sí
caaaaaaaaaaaaaaaaa...catalans
sssssssssssssssssssss...sí

mmmmmmmmmmm...marxarem
aaaaaaaaaaaaaaaaaa...aviat
sssssssssssssssssssss...som
aaaaaaaaaaaaaaaaaa...així

sssssssssssssssssssss...sí
caaaaaaaaaaaaaaaaa...catalans
sssssssssssssssssssss...sí