Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 7 de març de 2016

Dolors Condom Gratacós. Catedràtica de llatí (1926-2016)

Litterae

L’esperaven, inquietes, cap en faltava,
eren les seves estimades lletres.
En veure-la arribar, un passadís s’ha obert
per honorar-la. Ella, com és habitual, les
ha saludat amb un somriure i a cadascuna
d’elles els ha agraït la companyia que li
han brindat tan gratament en el seu GRAN
retall de vida.
Ara podrà tenir la conversa que anhelava
amb el mestre Ciceró, el qual va dir una frase
que la defineix a ella:
“Si vols aprendre, ensenya”
La Dolors era la nostra Atenea!

La Catedràtica Dolors Condom usan les noves tecnologies fins l'últim moment