Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dissabte, 26 de març de 2016

Cant reprimit

Massa paraules, massa conversa,
massa exemples, massa nocions,
“masses” de tot, però tot prou inútil.
Inferns a la terra, amagats sota paraigües
negres, grisos i marrons. Guspires acolorides
s’apaguen dins la foscor que tot ho amara.
Les ales amagades dins la pròpia pell
no poden estendre’s per falta d’oxigen.
Hivernen fins que la llum torni omplir
l’atmosfera a la que estan habituades.

Il·lustració Joana Rosa Bragança