Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimarts, 11 de novembre de 2014

Llicència desafinada

Malo Galindo
El cant de la raó el desitja tothom,
mes tan sols quatre privilegiats
l’entonen i, tot i saber-lo, no l’imposen,
tan sols “el deixen anar”. Quatre
llestos se’l fan seu, i la caguen,
perquè intueixen la música però
no encerten ni el cant, ni el maneig,
ni les raons dels seus fonaments.