Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

divendres, 17 d’octubre de 2014

Instants rebels!

Jean Picazo

El que s’ha mort, és viu.
No pel fet de que ja no ho vegi
no hi sigui. Qui no diu que la morta
sigui jo. El meu món d’avui és el d’ahir,
i el futur és el meu avui. Per què cerquem
mons plens quan els buits els podem omplir?