Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dilluns, 7 d’abril de 2014

Que com em dic?Era filla d’un taverner i una cuinera,
Perito
va pujar entre ampolles i cassoles.
El pare era recte i ple de prejudicis,
la mare era dolça i vessava misticitat.
Se la coneixia com a Mistela, la filla
del taverner o per Magdalena, la filla
de la cuinera. La mare volia posar-li
un nom dolç i que tingués a veure
amb la cuina, el pare volia un nom
que tingués a veure amb el raïm,
l’essència bàsica de la taverna.
L’acord no va arribar mai, i aquella
nena de nom indefinit va arribar
a ser una adulta desorientada i confusa.