Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dijous, 23 de maig de 2013

Ancorada 
No em trobo en els rols existents
d’aquesta absurda vida reglada.
Ells, em pesen igual llosses velles
traginades damunt l’espatlla.
Incapaç en sóc d’esbrinar-ne
la sortida i em vaig podrint
entre mig de les inesgotables hores
que romanc amarrada a plaers aliens.