Les lletres són carícies, les paraules petons, els versos abraçades i el poema cançó.

dimarts, 18 de setembre de 2012

Ésser és ser!


Ésser qui un no és,
és molt més fàcil que ser
el que realment s’és,
però tot i així, la facilitat de ser
qui un no és et priva
senzillament de ser.